CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ THIẾT BỊ CN PHÁT VIỆT

Địa chỉ: Cụm 4, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội

Tell: 02433.644.125

Mr. Tuấn: 0985.609.608

Email: tuan-pv@phatvietmechanic.com.vn

Ms. Nga: 038.997.3783

Email: sales-02@phatvietmechanic.com.vn

Website: https://cokhiphatviet.com/